Investiciona ponuda

I Ponuđač: 

Preduzeće „STATUS" d.o.o. Loznica
ulica Hajduk Stanka 12
Odgovorno lice - vlasnik i direktor 
Mirković Zoran
tel: ++381(0)15 822 250; ++381(0)69 825-8037

II Predmet prodaje:

• građevinska parcela površine 1,30,50 ha
• investiciono tehnička dokumentacija sa potrebnim saglasnostima na lokaciju i projekat

Detaljnije...