Team building

Šta je team building?

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performansi.

Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage I slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj,slabost I ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

Zašto team building za vaš tim?

Zato što vam team building aktivnosti obezbeđuju razvoj tima kroz:

 • Bolje međusobno upoznavanje članova tima
 • Pozitivnu komunikaciju u timu
 • Stvaranje osećaja zajedništva i pripadnosti grupi
 • Poverenje među članovima tima
 • Druženje,rekreaciju i zabavu
 • Uspešno nošenje sa izazovima i timsko rešavanje problema
 • Efikasno donošenje timskih odluka
 • Kvalitetnu saradnju među članovima tima
 • Oslobađanje od stresa kroz neuobičajene i kreativne aktivnosti

Kad se jednom odlučite za team building radite na sledećim aktivnostima:

 1. Definisanje ili kristalizovanje ciljeva tima
 2. Ispitivanje ili učvršćivanje uloga u timu
 3. Komunikacija u timu
 4. Efikasno donošenje odluka u timu
 5. Rešavanju problema u timu
 6. Balansirano učestvovanje timskih igrača
 7. Negovanje različitosti I poverenja u timu
 8. Upravljanje konfliktima u timu
 9. Građenje pozitivne atmosphere I kooperativnih odnosa u timu
 10. Vođstvo-liderstvo u timu

Kako izgleda team building?

Team building podrazumeva kreativne aktivnosti, izmeštene iz svakodnevne poslovne vreve i stresnog okruženja, kroz koje članovivašeg tima uče na koji način da na svom radnom mestu iskoriste dobre strane postojećeg tima kako bi stigli do uspeha.

“Sunčana reka” omogućila je da program team buildinga bude posebno dizajniran za potrebe vašeg tima.

Možete se odlučiti za našu destinaciju na kojoj će se vaši zaposleni najprijatnije osećati.

Navedeni programi kreirani su tako da budu realizovani u dva dana(jedan vikend), ali svaki od njih može bitipodeljen u odvojen, samostalni program na određene specifične teme i kao takav može biti realizovan u poludnevnim ili jednodnevnim radionicama.

U svakom slučaju, činjenica je da ljudi uče bolje dok se zabavljaju, a boravak kod nas stvara savršen bilans između zabave, turističke ponude i informacija korisnih za unapređenje vašeg tima.

Vaš tim u našim rukama…