Pešačenje

PAKETI ZA PEŠAČENJE:

Prvi dan

 • Dolazak na „Sunčanu Reku“ u popodnevnim satima
 • Večera uz muzički program

Drugi dan

 • Doručak
 • 10:00 Pešačenje 7 km od „Sunčane Reke“ do Brasine
 • 13:00 Pauza za ručak
 • Obilazak izvora
 • Povratak na „Sunčanu Reku“

Paket aranžman obuhvata:

 • Pun pansion
 • Muzički program
 • Vodič

Adrenalinska tura

Prvi dan

 • Dolazak na „Sunčanu Reku“ u popodnevnim satima
 • Večera uz muzički program

Drugi dan

 • Doručak
 • 10:00 Penjanje na vrh Kam-a (613 metara, planinski vrh u blizini Sunčane Reke), spuštanje konopcem niz stenu, a potom pešačenje delom prašume do kanjona i spust kanjonom do Sunčane Reke
 • 13:00 Pauza za ručak
 • 16:00 Povratak na Sunčanu Reku

Paket aranžman obuhvata:

 • Pun pansion
 • Muzički program
 • Vodič

Prvi dan

 • Dolazak na „Sunčanu Reku“ u popodnevnim satima
 • Večera uz muzički program

Drugi dan

 • Doručak
 • 09:00 Pešačenje prelepom stazom po planini Gučevo u dužini od 35km – „Sunčana Reka“, Kam, Spomen Kosturnica Gučevo, Jeminove vode, Kulište, Zajača, Lugarnica, Bukov potok, Donja Borina (do crkve), Kojići, Sekulići, Lindžin izvor, Brasina, Gornja Koviljača, „Sunčana Reka“.
 • 14:00 Pauza za ručak
 • 18:00 Dolazak na „Sunčanu Reku“

Paket aranžman obuhvata:

 • Pun pansion
 • Muzički program
 • Vodič

Pešačenje do Boranje (Šarena bukva)

Prvi dan

 • Dolazak na „Sunčanu Reku“ u popodnevnim satima
 • Večera uz muzički program

Drugi dan

 • Doručak
 • 09:00 Polazak, pešačenje stazom dugom 30 km – „Sunčana Reka“ – vrh Gučeva (upoznavanje sa gučevskom bitkom i okolinom) – Zajača – Gornja Borina – planinarski dom „Šarena Bukva“ (upoznavanje sa bitkom na Mačkovom kamenu)
 • 14:00 Pauza za ručak
 • 17:00 Dolazak u planinarski dom
 • Prenoćište sa večerom

Treći dan

 • Doručak u planinarskom domu
 • Pešačenje ka Sunčanoj Reci
 • 14:00 Pauza za ručak
 • 17:00 Povratak na „Sunčanu Reku“

Paket aranžman obuhvata:

 • Dva puna pansiona
 • Muzički program
 • Vodič

Pešačenje Sunčana Reka  Ravna Gora

Prvi dan

 • Dolazak na „Sunčanu Reku“ u popodnevnim satima
 • Večera uz muzički program

Drugi dan

 • Doručak
 • 09:00 Polazak sa Sunčane Reke, pešačenje do planinarskog doma „Šarena Bukva“
 • Pauza za Ručak
 • Večera u planinarskom domu i noćenje

Treći dan

 • Doručak
 • Pešačenje Šarena bukva – Mačkov kamen – Tomanske planine – Bogosničke planine – Rožanj
 • Pauza za ručak na Mačkovom kamenu
 • Večera i noćenje na Rožnju

Četvrti dan

 • Doručak
 • Pešačenje Rožanj – Carina – Proslop – planinarski dom Medvednik
 • Pauza za ručak
 • Večera i noćenje na Medvedniku

Peti dan

 • Doručak
 • Pešačenje Medvednik – Jablanik – Debelo brdo – Mali Povlen – Gornji Taor
 • Pauza za ručak
 • Večera i noćenje

Šesti dan

 • Doručak
 • Pešačenje Gornji Taor – Radanovci – pruga Beograd – Bor (Samari) – Kaona – Divčibari
 • Pauza za ručak
 • Večera i noćenje

Sedmi dan

 • Doručak
 • Pešačenje Divčibari – Suvobor – Ravna Gora
 • Pauza za ručak
 • Večera i noćenje na Ravnoj Gori

Osmi dan

 • Doručak i organizovan povratak na „Sunčanu Reku“

Paket aranžman obuhvata:

 • Šest punih pansiona + jedan polupansion
 • Muzički program na „Sunčanoj Reci“
 • Vodič
 • Obezbeđen povratak na „Sunčanu Reku“